Курса е предназначен за преподаватели които ще провеждат електронни курсове за обучение.  

Успешно завършилите курса ще владеят основните принципи за проектиране, разработка и провеждане на електронно обучение.

Курсът разглежда основни въпроси на електронното обучение - същност, методи и модели, стандарти, технологии и софтуерни средства.

автор гл.ас.д-р. Бойка Градинарова